Vysvetlívky

Vážení občania.

Dovoľte mi v rámci záložky vysvetlivky Vám upresniť pár pojmov, alebo niečoho, čo nechcem príliš rozvádzať v iných záložkách a rubrikách.

Napíšem to radšej očíslovane, aby sa to ľahšie hľadalo.

Poradové číslo nesúvisí s dôležitosťou samotnej poznámky.

 1. Zatiaľ túto stránku robím sám a občas mi tam dajú veci moji programátori na základe mojich pokynov.
 2. Ak by ma systém, alebo nejaký človek eliminoval, tak moji programátori sem dajú čo uznajú za vhodné, alebo čo sem bude chcieť dať krízový štáb revolučnej organizácie.
 3. Snažím sa písať bez pravopisných a štylistických chýb, ale z dôvodu rýchleho diania sa môže stať, že občas sa pomýlim, tak ma na to prosím upozornite.
 4. Na tejto stránke sa bude uvádzať len čistá pravda a nie dohady! A pôjde o neoverenú informáciu ale je dobré ju rozšíriť, tak ku nej napíšem/napíšeme, že ide o neoverenú informáciu.
 5. Ja ovládam základné zákony, ale v súčasnom svete sa ani nedajú všetky dodržiavať, tak ak by som niektoré porušil, tak ma na to upozornite.
 6. Ja sa viem správať slušne, ale revolúcia nie je nič slušné. Revolúcia je forma zmeny prevažne násilnou formou. Ja osobne nechcem násilnú formu a ja beriem túto revolúciu, ktorú som spustil, násilnú len v tom, že zrejme podvodníkov, klamárov, zlodejov pekným slovom, alebo modlitbou od válova neodtrhnete! Ale pôjdeme v súlade podľa zákonov Slovenskej republiky a Ústavy SR!
 7. Ak nastane situácia, že gauneri zmenia zákony, alebo aj Ústavu SR tak, že nám znemožnia si uplatniť základné ľudské práva s slobody, tak revolučná organizácia sa postaví na stranu slušných občanov Slovenskej republiky a nastúpia metódy, ktoré si títo gauneri zaslúžia!!!
 8. Ja nechcem nikoho trestať, vešať, vyhadzovať z okna a ani to nikomu nedovolím!!! Teda v rámci možností. Ja chcem zobrať zlodejom majetok, klamárom stoličky, podvodníkom funkcie!!! Ale tento majetok nerozdať chudobným! Tento majetok použiť na budovanie Slovenskej republiky!!! Dokonca pôvodní majitelia ak budú rozumní, tak môžu naďalej využívať tento majetok. Prečo? Lebo každý kradne! Niekto v malom, niekto vo veľkom. A toľko väzníc nemáme, aby sme sa mohli všetci zavrieť!!! Tak prosím prestaňme mať názory, že ak sa nebude kradnúť bude na všetko! To tak určite nie je!!! My poďme vytvárať hodnoty! Poďme plánovať a plniť plány! Poďme naštartovať ekonomiku! Na to netreba peniaze z EU! Na to treba jedinú vec! Aby si zdvihol zadok z gauča, vypol debilizátor a pridal sa k nám!!! A hlavne začal niečo užitočné robiť! My nie sme organizácia na to, aby sme robili protesty! ( Teda tie budú treba, ale na niečo celkom iné! ) Ja som založil túto organizáciu preto, aby sme sa spojili, vytvorili štruktúry, dohodli sa na cieľoch a potom ich splnili!!! Takže poprosím sa pozrieť na záložku : CIELE.
 9. Čo sa týka vystupovania, tak viem byť aj milý a galantný, ale viem byť aj vulgárny a agresívny! Všetko závisí od typu človeka s ktorým sa bavím a od toho čo sa mi v poslednom období prihodilo! Ale snažím sa byť slušný. No som len človek a občas proste to nedokážem. V poslednom období riešim toho strašne veľa a v pohode to zvládam, ale keď je veľký časový stres, tak sa môže stať, že vybuchnem. Ale samozrejme, že len slovne. Bijem sa len keď ide o niečo veľmi dôležité ako napríklad ochrana a obrana mojich blízkych a podobne!
 10. Sem budem priebežne dopĺňať rôzne vysvetlenia a myšlienky. Možno každý deň.
 11. Keď niečo, tak mi pokojne napíšte mail, alebo zavolajte.
 12. AK ste mi poslali nejaký dokument a ešte som Vám nedal vedieť čo si o tom myslím, tak to nie je preto, že ma to nezaujíma, ale proste nestíham. Ak si myslíte, že je to dôležité a mal by som si to prečítať čo najskôr, tak sa mi pripomeňte.
 13. Dúfam, že aj moji nepriatelia pochopia, že nie som zlý človek, alebo nie je pravda to, čo sa o mne občas šíri a pridajú sa k nám. Samozrejme, že otázka kto je zlý a kto nie, je veľmi zložitá. Tým chcem povedať, že určite som zlý v niečom. Teda vo veľa veciach. A v niečom možno dobrý a možno dobrý vo viacerých veciach. Tak ako každý človek na zemeguli.
 14. Čo sa týka za koho kopem, tak za všetkých občanov Slovenskej republiky bez ohľadu na politickú príslušnosť.
 15. Zatiaľ to všetko ťahám z vlastnej výplaty a zdroje dochádzajú. Budem potrebovať pomôcť aj v tejto oblasti. Veľa ľudí mi pomáha nezištne a zadarmo, ale bude treba aj peniaze na rôzne veci.
 16. Niektorí mi vytýkajú prečo som sa pchal na cudzí protest, alebo do cudzej organizácie. Jednoducho preto, že som chcel pomôcť bez zviditeľňovania mojej osoby a všetko riešiť formou demokratického hlasovania. To žiaľ stroskotalo nie mojou vinou. Oni ma začali brať ako konkurenciu a preto ma neprijali medzi seba. Tak som sa rozhodol pre iný model riešenia a pomoci Slovensku. A zatiaľ to má veľký pozitívny ohlas.
 17. Ešte jedna vec. Veľa ľudí mi hovorí, že prečo sa bavíš s tým a hen tým, prečo si pozval na stretnutie toho a hen toho…. Tak moja odpoveď : Priateľa treba mať blízko a nepriateľa ešte bližšie. Alebo po kresťansky : Kto do teba kameňom, Ty do neho chlebom. Toto druhé až tak nefunguje, takže keď nepomôže chleba, tak…. Takže moje stanovisko je : Ja osobne sa budem stretávať s kým chcem a kedy chcem. A odporúčam všetkým členom mojej / našej revolučnej organizácie, ale aj všetkým občanom Slovenskej republiky a dokonca všetkým ľuďom na tejto zemeguli a dokonca všetkým živočíchom v našej galaxii a dokonca všetkým formám existencie vo všetkých vesmíroch, aby neškatuľkovali, aby sa slobodne stretávali kedy chcú a s kým chcú, a aby sme sa stali lepšími, informovanejšími a múdrejšími.
 18. Nevynášajte súdy o niekom, kým nemáte naozaj dostatok objektívnych informácií . A ak ich aj máte, tak dajte možnosť dotyčnému človeku, aby sa mohol obhájiť, alebo ospravedlniť.
 19. Pracujem na tvorbe revolučnej organizácie koľko mi sily stačia a keďže ide o stretnutia, správy, telefonáty, tvorba tejto stránky, doladenia programu, cieľov, pracovné veci, rodinné veci, proste robím koľko stíham od cca 7:00 do 24:00 a niekedy aj dlhšie, tak poprosím o toleranciu, že nie je všetko hneď. Ale pracujem na všetkom, čo si myslím, že treba pracovať a budem rád ak čoskoro budeme mať toľko spolupracovníkov a hlavne rozumných ľudí, aby som mohol delegovať na niektoré činnosti iných.
 20. Treba ľudí v podstate do všetkých organizačných štruktúr a preto pokojne sa hláste a povedzte kam Vás zaradiť. Na každú pozíciu treba viacerých, aby nás nikto nedokázal umlčať, alebo zastaviť! Môžete sa súčasne hlásiť do viacerých štruktúr. Pokojne aj do všetkých. Podľa toho na čo si myslíte že máte kvalifikačné predpoklady. Ja osobne som takmer vo všetkých. A opakujem : Nezáleží či ste v nejakej strane alebo v nejakej skupine. Dokonca je dobré, že sa angažujete.
 21. Vstup do revolučnej organizácie ako aj samotných štruktúr je celkom dobrovoľný! Stačí napísať, že chcete byť jej súčasťou.
 22. Výstup z revolučnej organizácie ako aj samotných štruktúr je celkom dobrovoľný! Stačí napísať, že končíte s revolučnou organizáciou.
 23. Ak ste členom revolučnej organizácie alebo nejakej jej štruktúry a táto štruktúra Vás niečim bude chcieť poveriť, splniť nejakú úlohu, tak sa môžete slobodne rozhodnúť či ju splníte alebo nie. Nech sa akokoľvek rozhodnete nemá to vplyv na zotrvanie v organizácií alebo v štruktúre. Ak odmietnete, nič sa nedeje. Poverí sa niekto iný. Ak poviete, že danú úlohu splníte, tak ju treba splniť čo najskôr a čo najlepšie. Ak počas plnenia úlohy zistíte, že úloha je nad vaše sily, alebo z nejakého dôvodu ju neviete splniť, tak to treba bezodkladne oznámiť kompetentnej osobe. Poverí sa niekto iný a nič strašné sa nedeje. V prípade, že poviete, že nejakú úlohu splníte a vy ju nesplníte a nedáte vedieť, že ju nesplníte včas, tak budete vylúčený z revolučnej organizácie. V prípade, že úlohu nesplníte a nedáte vedieť včas, že ju neviete splniť a kvôli tomu, že ste úlohu nesplnili dôjde k ohrozeniu nejakých členov revolučnej organizácie alebo samotnej organizácie, tak máte veľmi vážny problém!!! Preto treba sľúbiť, len to, čo je naozaj vo vašich silách. A keď je niečo nad sily, treba hneď informovať kompetentných.
 24. Je veľmi dôležité nerobiť veci nad rámec dohodnutých postupov a pokynov. Nie je to vyslovene zakázané, lebo tiež som niekedy iniciatívny blbec, ale treba si fakt rozmyslieť, či svojim prehnaným konaní nespôsobíte niečo, čo bude skôr na škodu veci! Ako sa hovorí : Iniciatívny blbec – hotové nešťastie! 🙂
 25. Zatiaľ toľko. Aktualizované 21.9.2020