Relácie s revolúciou v médiách

Vážení občania.

Tu pre uľahčenia prístupu Vám dávam linky na relácie v médiách, ktoré nám umožnili sa odprezentovať. Zatiaľ je to Slobodný vysielač, ktorý je naozaj Slobodný vysielač.

Zatiaľ sme mali 2 relácie v súvislosti s revolúciou a to Bútľavá vŕba č. 32 a Bútľavá vŕba č. 33

V Tejto relácii podrobne opisujem ako si predstavujem revolúciu 17. decembra 2020 : ( Obrázok je originál z Kriváňa, keď sme 6.12.2020 šli s deťmi na Kriváň. Na foto záber, keď sme šli dole a napriek tomu, že bola úplná tma, tak fotoaparát dokázal takto odfotiť deti pri zostupe. Ohňostroj som odpálil nižšie, až mimo túto dolinu. )

Do tejto relácie som bol pozvaný na úvodnú hodinku, čo som rád využil :