Reklamné oddelenie

Reklamné oddelenie slúži na propagáciu našej revolučnej organizácie najlepšie ako sa dá. Podieľa sa na vytváraní imidžu a navrhuje opatrenia ako maximalizovať rýchlosť šírenia informácií o našej revolučnej organizácií, našich akciách a našich cieľoch.