Protest v Lučenci 28.11.2020

Vážení spoluobčania.

Veľká vďaka patrí ľuďom, ktorí napriek zime prišli na námestie v Lučenci z Lučenca a aj širokého okolia.

Link na celý protest tu :