Program revolučnej organizácie

Zaviesť do praxe všetko, čo je navrhnuté v knihe :

„Ako spraviť revolúciu a čo potom…“ (2022) od autora Peter Sihelský

Bolo vydaných len 100 ks týchto kníh v papierovej forme, ale celá je bezplatne prístupná širokej verejnosti na stránke www.revolucia.sk v tom oranžovom štvorčeku. Dá sa tam listovať v knihe aj priamo a dá sa aj stiahnuť v PDF.

Kto by mal záujem o knihu v papierovej forme, tak vždy sa s tým dá niečo urobiť aj keď všetky výtlačky sú už rezervované.

Základné ciele sú uvedené aj v letáku na revolúciu 1. 9. 2022 vo verzii č. 1 od Peter Sihelský. Podotýkam, že všetky ciele sú zrealizovateľné!