Prípravný výbor

Prípravný výbor bude aktívna súčasť revolučnej organizácie, ktorá bude riešiť samotné informovanie občanov o tom čo chceme urobiť, bude sa snažiť ich získať na Našu stranu a zároveň sa bude podieľať na príprave zákonov a iných materiálov na výmenu politického režimu.

Prípravný výbor plní úlohy zadané Revolučným výborom Revolučnej organizácie.

Kto má záujem byť v Prípravnom výbore Revolučnej organizácie nech ma prosím kontaktuje cez Facebook ( Peter Sihelský )