Prípravný tím

Prípravný tím slúži na výrobu letákov, www.stránok, reklamy, roznosu letákov, pravopisné a štylistické úpravy, organizovanie podujatí a protestov, zabezpečenie techniky a pod.. Proste rieši len čisto ako splniť úlohu a vôbec nerieši či ju treba spraviť. Ide čisto o technické oddelenie a vôbec nerieši politické záležitosti.