Právne oddelenie

Právne oddelenie slúži čisto na to, aby aktivity revolučnej organizácie neboli v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi Slovenskej republiky. Zároveň vypracuváva zákony a iné dokumenty pre nový politický režim.