Požiadavky na vládu!

Rada revolúcie sa jednohlasne zhodla na nasledujúcich požiadavkách :

  1. V mene všetkých občanov a obyvateľov Slovenska žiadame okamžité vyhlásenie o nulitnosti všetkých krízových, výnimočných, mimoriadnych a núdzových opatrení a žiadame ustanovenie od štátnych inštitúcií nezávislého konzília odborníkov, na základe doporučení ktorého sa budú riešiť a prijímať opatrenia súvisiace so zdravím každého a všetkých. Na základe týchto opatrení treba v čo najskoršom čase otvoriť všetky podnikateľské prevádzky, všetky výchovno-vzdelávacie, kultúrne a športové zariadenia a normalizovať život v celej krajine.
  2. Žiadame hlavné prúdové médiá ( hlavne tie, ktoré sú ovládané zo zahraničia ), aby správne a pravdivo informovali čo sa deje u Nás aj vo svete.
  3. Ďalšie požiadavky vzídu z rokovaní revolučnej rady.