Partnerské organizácie Revolúcie

Partnerské organizácie revolúcie sú politické strany, politické hnutia, občianske združenia, odborové organizácie, neziskové organizácie, spolky, cirkvi, podniky, firmy a iné spoločenstvá ľudí, ktorým sú myšlienky Revolúcie blízke.

Partnerská organizácia Revolúcie neberie žiadnu zodpovednosť za konanie Revolúcie nakoľko Revolúcia je občianska iniciatíva, ktorá sa riadi vlastnými internými pravidlami, ktoré sú spravidla iné ako sú pravidlá príslušných organizácií.

Partnerské organizácie revolúcie sú samostatné zoskupenia, ktoré určitou formou podľa ich vlastného uváženia spolupracujú s Revolúciou s cieľom pomôcť niektoré veci zorganizovať za účelom zlepšiť život Slovákom na Slovensku a zachrániť Slovensko ako také.

Zoznam partnerských organizácii :

1 politická strana ONÁS ( Občan – Národ – Spravodlivosť )

2 zoskupenie Melešovci ( partia ľudí, ktorí chcú dobre Slovensku )

XY rôznych organizácií, ktoré z rôznych strategických dôvodov nechcú byť zverejnené!

Ak ste organizácia, ktorá sa chce hrdo prihlásiť k Revolúcií, tak nás prosím kontaktujte.