Organizačný tím

Organizačný tím slúži na plánovanie rôznych akcii za účelom pomoci občanov, ale aj získavanie ďalších a ďalších ľudí za účelom pomoci občanom.