Odsúdenie za podnecovanie

Vážení občania. Len teraz 6.7.2021 mi bol dorečný trestný rozkaz, kde za organizovanie demonštrácie 17.12.2020 mi ukladajú trest 150 hodín nútených prác. Podal som odpor. Foto dokumentov tu :