Oddelenie ľudských zdrojov

Toto oddelenie súži na zbieranie informácií o členoch revolučnej organizácie za účelom efektívneho využitia členov pri plnení úloh revolučnej organizácie.