Občianske združenie

Občianske združene slúži na pôsobenie revolučnej organizácie v rámci súčasného systému a financovanie revolučnej organizácie zákonným spôsobom.