Návrhy letákov na 1. 9. 2022

Vážení spoluobčania.

Tu si Vám dovoľujeme predložiť návrhy letákov na revolúciu, ktorá sa uskutoční 1. 9. 2022.

Niektoré letáky som navrhol ja ( Peter Sihelský ) a niektoré iní občania, ktorí pridali ruku k dielu.

V niektorých sú rôzne chyby ( pravopisné, alebo štylistické ), ale ide o návrhy od bežných občanov a tu sú len ako návrhy na pripomienkové konanie.

Máme celý jún, aby sme z týchto letákov urobili jeden, prípadne viac finálnych letákov, ktoré sa budú v mesiacoch júl, august distribuovať všetkým Slovákom, aby sa k nám pridali a pomohli zmeniť tento chorý režim na také spoločenské zriadenie, ktoré umožní každému slušnému človeku slušne žiť.

Návrh letáku č. 1 od Peter Sihelský

Návrh č. 2 od Peter Sihelský

Návrh č. 3 od Vanessa

Návrh č. 4 od Vanessa

Návrh č. 5 od Tomáš Januš

Návrh č. 6 od Pavol Bachynec

Návrh č. 7 od Boris Valhalla Kendera

Návrh č. 8 od Pavol Bachynec

Návrh č. 9 od Pavol Bachynec

Návrh č. 10 od Pavol Bachynec

Návrh č. 11 od Pavol Bachynec