Krízový štáb

Krízový štáb je vrcholný riadiaci a výkonný orgán revolučnej organizácie v prípade, že dôjde ku eliminácií hlavného koordinátora, znefúnkčneniu bezpečnostnej rady alebo dôjde ku infiltrácií vrcholných štruktúr revolučnej organizácie nepriateľom. Krízový štáb, ak sú splnené horeuvedené podmienky, začne robiť veci, ktoré sa nebudú páčiť nepriateľovi. Preto neodporúčam skúšať poškodiť revolučnú organizáciu. Osobne urobím všetko preto, aby k tomu nedošlo.