Kolégium odborníkov

Ide o ľudí, ktorí sú odborníkmi v nejakej oblasti. Odborníci v tejto skupine nemusia byť členmi revolučnej organizácie. Revolučná organizácia je postavená na základných 5 pilieroch : pravde, odbornosti, slušnosti, spravodlivosti a zákonnosti. Preto pri odborníkoch sa nevyžaduje loajalita. Jediné čo sa vyžaduje je šírenie pravdy a vedomostí a pomoc pri postupoch za účelom naplnenia cieľov revolučnej organizácie a pri vytváraní nového politického režimu. Zároveň majú plnú slobodu a nijako ich neobmedzujeme, aby svoje vedomosti nedávali každému, komu chcú.