Finančné oddelenie

Vážení spoluobčania.

V prvom rade chcem všetkým poďakovať, ktorí ste ma nenechali samého vo financovaní našej organizácie.

Pôvodne som si myslel, že to utiahnem celé sám, ale keď ma vyhodili z dvoch stálych zamestnaní, tak ma v podstate odstrihli od príjmu a začína to robiť veľké problémy s organizáciou revolúcie.

Opäť chcem podotknúť, aby neprispel nikto, komu by to ohrozilo základné ľudské potreby a základné ľudské potreby ľudí, ktorí sú na Vašu pomoc odkázaní.

Pôvodne som chcel, aby revolúciu zafinancovali veľké firmy za to, že ich znárodníme ako posledné, ale myslia si, že žartujem.

Takže kto môže, tak nech prispeje sumou, ktorá ho nijako neohrozí. Pre niekoho je to 5 eur a pre niekoho možno 500 eur. Ideálne pravidelne každý mesiac, ale dúfam, že nebudeme musieť riešiť revolúciu dlho. To určite nie je môj cieľ. Či budeme mať na účte 50€ alebo 5000€, alebo 1 milión eur, tak ja si z tej sumy nebudem kupovať veci pre osobný prospech, ale budem sa snažiť ich využiť rozumne. Pod pojmom rozumne myslím, že sa z týchto peňazí zaplatia tovary a služby, ktoré reálne môžu pomôcť k nášmu spoločnému cieľu. A cieľ bol, je a bude : Ukončiť totalitný režim na Slovensku a zaviesť také spoločenské zriadenie, v ktorom budeme slobodní a zároveň budeme mať umožnené slušne a spokojne žiť. Čím viac budeme mať finančných prostriedkov, tým masívnejšie vieme realizovať nápady, ktoré tento režim zložia. Akonáhle ukončíme túto totalitu, tak nebude treba prispievať a nový režim vybudujeme z prostriedkov toho starého. Nebojte sa. Prostriedkov je na účtoch týchto zločincov dosť!!!

Kto by chcel prispieť akoukoľvek sumou budem rád ak tak urobí. Číslo účtu je :

SK5456000000005347920001

( PRIMA BANKA )

Tu bude link na dokument, kde bude rozpísané kto prispel, akou sumou a aj na čo boli použité :

( na dokumente pracujem … )

Ešte raz všetkým dobrým ľuďom, ktorí prispeli, ale aj tým, ktorí by chceli prispieť, ale nemajú príjem, ktorý by pokrýval ich základné životné potreby patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Tu je vyúčtovanie revolúcie od 6.9.2020 do 25.12.2020 :

Tu je podrobný rozpis výdavkov a príjmov ( darov ) :

Snažil som sa to dať na jeden papier a preto sú tam nie dátumy a čísla bločkov, ale na požiadanie viem uviesť dátum položky a ak mám bloček, tak ho poslať mailom. ( bločky mám očíslované a v igelitke )

Asi je to na fotke zle vidieť, tak tu prikladám aj lepšom rozlíšení ( Neviem ako sem vložiť PDF súbor ) :

Len jedna vec ma najviac mrzí.

Že prvý krát ostanem svojim deťom dlžný cez rok. Pred 17. decembrom 2020 som si od detí požičal na tričká revolúcie, opravu auta, naftu a pod. od Janky 300€ a od Eriky 300€.

Žiaľ nedokážem im vrátiť do 31.12.2020. Stav mojich finančných možností ku dňu 25.12.2020 :

V peňaženke : 5,41€ ( Posledné výdavky boli po 10€ deťom pod stromček z rezervy, ktorú som mal v peňaženke. Minulé roky to bolo oveľa lepšie. )

Na účte : 0,71€ ( posledný výdavok bol 2,63€ na kópiu spisu v ktorom som podal trestné oznámenie na policajtov, ktorí ma zadržali 17.novembra 2020 )

Od Nového roka to bude iné.

Keď som neriešil revolúciu, tak moje príjmy boli cca 2000€/mesačne.

Do revolúcie som vložil cca 2797,51€ z toho 600€ požičal od vlastných detí, lebo si to, podľa mňa, situácia vyžadovala. Nemyslite si, že ma to tešilo, alebo si nedokážem na seba zarobiť. Bolo veľa vecí, ktoré to spôsobili. Po Novom roku to bude iné.

Musím to dobre premyslieť.

Už teraz však viem povedať : Buď chcete, aby sme si to tu spoločne zmenili tak, ako chceme a urobíme z revolúcie najsilnejšiu organizáciu na Slovensku,

alebo

nechcete, aby som Vám pomohol ( z rôznych dôvodov ) a opäť sa budem starať len sám o seba a svoju rodinu a budem sa mať tak dobre ako som sa mal do chvíle, keď som sa rozhodol Vám pomôcť.

Osobne chcem prvú možnosť, ale určite nie na silu!!!

Snažím sa veci robiť najlepšie ako viem a oboje sa nedá robiť na 100%.

Takže buď si navzájom pomôžeme, alebo nie. A teraz nejde len o peniaze.

Verím, že to chápete a tiež máte asi do 6. januára 2021 čas na rozmyslenie.