Finančné oddelenie

Vážení spoluobčania.

V prvom rade chcem všetkým poďakovať, ktorí ste ma nenechali samého vo financovaní našej organizácie v roku 2020.

Opäť chcem podotknúť, aby neprispel nikto, komu by to ohrozilo základné ľudské potreby a základné ľudské potreby ľudí, ktorí sú na Vašu pomoc odkázaní.

Nakoľko v týchto dňoch mením celú štruktúru revolúcie, tak zatiaľ ak by chcel niekto prispieť tak môže sem, ale dúfam, že čoskoro všetko pôjde transparentnejšie cez účtovníctvo občianskeho združenia na podporu revolúcie.

Bude nám treba finančné zdroje na vydanie knihy, ktorá by mala byť základným dokumentom pre formovanie nového politického režimu a aby občania vedeli čo a ako ideme robiť a čo a kedy chceme zaviesť.

Zatiaľ neviem koľko finančných prostriedkov nám bude treba. Ja v súčasnosti pracujem a tiež sa budem podieľať na financovaní. Ale v každom prípade ak chceme urobiť revolúciu, tak propagačných materiálov bude treba pomerne dosť. Budem Vás priebežne informovať, čo budeme potrebovať.

Kto by chcel prispieť akoukoľvek sumou budem rád ak tak urobí. Číslo účtu je :

SK5456000000005347920001

( PRIMA BANKA )

Ešte raz všetkým dobrým ľuďom, ktorí prispeli, ale aj tým, ktorí by chceli prispieť, ale nemajú príjem, ktorý by pokrýval ich základné životné potreby patrí úprimné Pán Boh zaplať!