Dr. Igor Bukovský

Vážení spoluobčania.

Dr. Igor Bukovský je pre mňa osobnosť.

Najnovšie video tu :

Tu dávam link na jedno z mnohých jeho videí :

Ďalšie jeho super postrehy :