REVOLUČNÝ VÝBOR

Revolučný výbor slúži na zabezpečenie plnenia úloh revolučnej organizácie, pripravuje výmenu politického režimu, prijíma opatrenia na ochranu vlastných členov a štruktúr, vyhodnocuje bezpečnostné riziká a navrhuje postupy do budúcnosti.

Ak si myslíš, že chceš byť súčasťou revolučného výboru, tak o to požiadaj.

Nie každý môže byť v revolučnom výbore, pretože revolučný výbor je najvyšší orgán Revolúcie, ktorý celú Revolúciu riadi a zodpovedá za ňu a preto v ňom môžu byť len ľudia maximálne spoľahliví, aktívni, zodpovední a zároveň dobrosrdeční. Podmienky pre prijatie do Revolučného výboru sú napísané v knihe : „Ako urobiť revolúciu a čo potom…“, ktorá je bezplatne zverejnená na www.revolucia.sk ( v tom oranžovom štvorčeku ) na strane 282.

Kontakt na nás je :

cez messenger na : Peter Sihelský ( v čiernom pri čiernom aute )

cez email : sihelsky.ps1@gmail.com .

cez SMS : 0907 425 737

cez telefón : 0907 425 737

Aktualizácia ku dňu 30. 5. 2022