Analytické oddelenie

Analytické oddelenie súži na vyhodnocovanie našich aktivít z dôvodu maximalizovania efektívnosti našej revolučnej organizácie.