Udalosti, ktoré sme organizovali a podporovali

Ja ako hlavný organizátor platformy „revolúcia“ začínam organizovať vlastné akcie z dôvodu, že doterajšie protesty nič nezmenili. Chcel som, aby zmenili, podporoval som ich ako som len vedel, aj keď som predpokladal, že nič nezmenia. Bola to malá nádej a tak som každú nádej podporil. Doterajšie protesty mali aj kladné výsledky. Napríklad sme sa tam poniektorí spoznali. Alebo sme zistili policajné postupy. Alebo ľudia si všimli kto je kto. Podporoval som všetky pronárodné aktivity nech ich organizoval ktokoľvek. Som za spájanie a spoluprácu so všetkými, ktorí majú záujem spolupracovať s nami. Teraz prosím o podporu mojich / našich akcii. Ja si vážim ľudskú ochotu a preto nechcem robiť akcie, ktoré budú len na spropagovanie mňa. Naopak. Chcem, aby sme spoločne vyhrali nad touto totalitou. Tých akcii, ktoré pripravím / pripravíme bude pár, ale budú trafené presne do srdca tohto chorého režimu. Teda jedna do srdca a druhá do hlavy! To musí byť istota, lebo ak systém len zraníme, tak nás zabije! Musíme ho zničiť najlepšie jeho vlastnými zbraňami. Prosím len o dôveru, ochotu pomôcť a disciplínu. Teraz Vám uvediem taký malý príklad prečo disciplínu : Z akého vojska má protistrana väčší strach? Keď vojsko ide ako z krčmy, alebo keď idú légie zoradené do formácií? Iste poviete, že najdôležitejší parameter je počet. Súhlasím, že počet ľudí je veľmi dôležitý, ale to ako sa títo ľudia zachovajú je podľa mňa ešte oveľa dôležitejšie. Preto neorganizujem niečo skôr. Lebo sa treba dohodnúť na cieľoch a postupoch! Už nejaká kostra toho celého je a teraz ju treba obaliť všetkým čo treba, aby sme mali veľkú šancu uspieť. Neviem ako Vy, ale ja to robím, aby som sa mal v budúcnosti lepšie. Aby sa mali v budúcnosti lepšie moje deti, rodina, priatelia, ale aj všetci občania Slovenskej republiky a nie, aby som bol pre organizovanie niečoho protištátneho zatvorený, alebo, aby moji spolupracovníci boli zatvorení. Preto to treba pripraviť poriadne a získať si dostatočný počet rozumných a slušných ľudí, aby aj revolúcia, ale aj následný politický režim bol na prospech všetkých slušných občanov Slovenskej republiky. Ja osobne, ak to výjde, nechcem za organizovanie tohto celého nič. Len mať umožnené slušne žiť.

Doteraz sme organizovali tieto akcie :

Takže akcia číslo 1 : Sviečkový pochod

Akcia číslo 2 : Revolučný pochod